Pokamedulski Klasztor w Wigrach

W 1667r. król Jan Kazimierz nadał wyspę wraz z zabudowaniami, okoliczne jeziora oraz duży kawał puszczy zakonowi kontemplacyjnemu kamedułów. Kameduli przybyli w roku następnym i założyli swoją siedzibę. Pobudowali kaplicę, kościół i potrzebne zabudowania gospodarcze. W 1671r. olbrzymi pożar strawił drewniane zabudowania na wyspie. W.1694 r. przystąpili więc kameduli do budowy dużego zespołu klasztornego z kościołem i budynkami gospodarczymi z materiału ogniotrwałego - z cegły. Najpewniej projekty całego założenia architektonicznego opracował włoski architekt Piotr Putini.

Czytaj więcej...

Wigierski Park Narodowy

Swoją historią sięga 1931 roku, kiedy to utworzono  krajobrazowo-florystyczny rezerwat częściowy "Wigry", o powierzchni 500 hektarów. Po licznych zmianach, teren obecnego Wigierskiego Parku Narodowego o powierzchni  15 tysięcy hektarów w ponad 80% zajmują lasy i woda. W roku 2004, wraz z całą Puszczą Augustowską, stał się obiektem europejskiej sieci Natura 2000 - obszarem specjalnej ochrony ptaków.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Trasa Rowerowa Eurovelo R11

Nasz pensjonat usytuowany jest przy 136 km odcinka suwalskiego Ruda-Ogrodniki liczącego w sumie 173km. Dla rowerowych zapaleńców jest jeszcze drugi 130km odcinek trasy z Tarnowa do Rudy (Eurovelo R11)  oraz 143 km Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny (R65). Biorąc pod uwagę, że teren Wigierskiego Parku Narodowego położony jest częściowo na wzgórzach morenowych, wycieczki po naszej okolicy zapewniają niezapomniane wrażenia zarówno dla ducha jak i ciała.

Czytaj więcej...